Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 29-6-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα στο Διοικητήριο. 
ΘΕΜΑ: Εκλογές για υπηρεσιακά συμβούλια - Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων - Αποθεματικά Ταμείων.

Συνάδελφοι η παρουσία σας πρέπει να είναι μαζική γιατί το θέμα είναι σοβαρό και μας αφορά.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    


                       ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑ                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ