Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

21-4-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών – τοκογλύφων 
και να εξυπηρετήσει το κρατικό χρέος  , βάζει χέρι, και μάλιστα με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου , στα ταμειακά διαθέσιμα Δήμων, Περιφερειών και άλλων Δημοσίων 
Οργανισμών. 
Την ίδια στιγμή προχωράει η δέσμευση των αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων με αποφάσεις των διοικήσεων τους. 
Αυτές οι ενέργειες θα έχουν σαν αποτέλεσμα την παραπέρα περικοπή 
κοινωνικών δαπανών και την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της θέσης των 
εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας. 
Τα δανεικά δεν τα πήραν οι εργαζόμενοι, αλλά οι επιχειρηματίες που πλούτισαν 
μέσα από την εφαρμογή του Ε.Σ.Π.Α. ,των Σ.Δ.Η.Τ. και τους αναπτυξιακούς νόμους. 
Αυτοί πρέπει να πληρώσουν! 
Λέμε κάτω τα χέρια  και θα αγωνιστούμε ώστε να μη μπει χέρι στα χρήματα των 
εργαζομένων. 
Να μη προχωρήσει καμία δέσμευση ταμειακών διαθέσιμων και αποθεματικών 
των ασφαλιστικών ταμείων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και άλλων Δημοσίων 
φορέων. 
Να επιστραφούν και όσα έχουν ήδη δεσμευτεί και να αποκατασταθούν οι 
απώλειες που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια όπως στην περίπτωση του P.S.I. 
O σύλλογος καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρουν θέση οι παρατάξεις 
και να καταδικάσουν την ενέργεια αυτή της Κυβέρνησης που στρέφεται ενάντια στη 
λειτουργία των Περιφερειών. 
 
 
 
  Η Πρόεδρος     Ο Γραμματέας 
 
 
 
Τσάγκα Μαρία     Αδάμ Γεώργιος